Häiviä, Kallio, Riihivalkama,
Similänkulma, Sukula, Talpia
Pappila ja Tammelan kylä
Yhdessä toimien, kyliemme hyväksi.
Riihivalkaman koulualueen kylät
:: Sukula ::
 
Sukulalaisten esi-isät rantautuivat Talpianjärven rannalle v.1529 Ensimmäisen maakirjan mukaan kylässä oli kolme kantatilaa Tolppa, Humalainen ja Tulokas.

Sijainti naapurikylinä Jokioisten Murronkulma, Kallio, Torro, Talpia ja Forssa.

Kylän elinkeinoina on maa- ja metsätalous, hevostalous- ja maidontuotanto. Moni kyläläinen käy kylän ulkopuolella töissä.

Sukulaan pääset Somerontieltä ja Murronkulman kautta Jokioisilta.

Kylän ilmoitustaulut on Sukulantien alussa aluekeräyspisteellä.

Perinnemaisemassa

Kylä-Tulokkaan hevoslaidun www.palmenia.helsinki.fi/perinnemaisema/kohteet/kanta/kylatulokas.htm

Talpianjärven linnusto

Talpianjärven hoito- ja käyttösuunnielma

http://www.forssa.fi/UserFiles/File/Lintuvedet/Talpianjarvi_HKS.pdf

Sukulan kautta kulkee polkupyöräily reitti Jokioisten Murronkulmalle.

Sukulan ampumarataa hallinnoi Metsästysseura Halli
 
:: Talpia::

Talpialaisten esi-isät astelivat Talpianjärven maisemissa asiakirjojen mukaan jo 1470. Maakirjan alkaessa kylässä oli kaksi tilaa. Markkula ja Kälkkä

Ennen Sannonnokassa vietettiin keinussa aikaa.

Sijainti naapurikylinä Kallio Torro, Sukula ja Luodesuo

Talpialle pääset Somerontietä pitkin.

Kiljamon linturorni.

Talpianjärvi on tunnetuimpia lintujärviä etelä-suomessa.
 
 
 
 
 
 
Hic escorol
5560021

Hic escorol
5560021

hic escorol
5560021

hic escorol
5560021

Hic escorol
5560021

Hic escorol
5560021

hic escorol
5560021

hic escorol
5560021

Kyläkohtaiset tiedotteet
  • Kaavoitus
  • vesi- ja jäteviemäri kartat 
  • ulkoilureitistöt
Häiviä, Kallio, Riihivalkama, Similänkulma, Sukula, Talpia Pappila ja Tammelan kylä  
Riihivalkaman koulualueen kylät © 2013